Disclaimer voor www.sprite-it.nl

Sprite IT Managed Services BV. (Kamer van Koophandel: 50913190), verleent toegang tot www.sprite-it.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Sprite IT Managed Services BV. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan de gebruiker mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Sprite IT Managed Services BV. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn alle prijzen, product sheets, voorbeelden of aanbiedingen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sprite IT Managed Services BV. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tektsten en beelden op deze website liggen bij Sprite IT Managed Services BV..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sprite IT Managed Services BV., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veranderingen

De disclaimer, cookie en privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in de disclaimer, cookie en privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.

Krijn TaconiskadeAmsterdam1087 HW