Online strategiebepaling

Ben je op zoek naar groei! Of wil je weten hoe je doelstellingen kunt realiseren?

Een strategie is een plan dat de leidraad vormt voor het behalen van een vastgesteld einddoel of meerdere doelen. Voor elk probleem of elke online uitdaging zal een strategie bepaald moeten worden, voordat er activiteiten plaatsvinden. Elk marketingmiddel, online activiteit of doel dat in de strategie wordt vastgesteld, moet doordacht en onderbouwd zijn. Wat draagt het bij aan het einddoel? Dit is de hamvraag die telkens terugkomt bij het opstellen van de strategie. Met onze kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat de juiste marketingmiddelen worden ingezet om jouw doelstellingen te realiseren.

Van analyse tot online marketingdoelen

Het analyseren van de markt, product of dienst, doelgroep en het bespreken van de toekomstvisie is het begin. Door jouw business te leren kennen en te begrijpen kunnen wij de stappen en acties bepalen waaruit een plan ontstaat. Dit doen wij door in gesprek te gaan, vragen te stellen en een online analyse uit te voeren.

Aan de hand de verworven informatie wordt de strategie bepaald, die bestaat uit een korte en lange termijndoelstellingen. Het succes en de kwaliteit van alle marketingmiddelen en activiteiten is afhankelijk van de vooraf gestelde doelen. In het strategieplan worden alle middelen en acties die wij adviseren stapsgewijs toegelicht en onderbouwd.

 

Meetbaarheid van de strategie

Een strategie fungeert als leidraad voor de toekomstige activiteiten, maar dient ook als referentiemiddel om de behaalde resultaten aan af te meten.

  • Wanneer is een doel behaald?
  • Hoe gaan we dit meten?
  • Welke technische aspecten komen hierbij kijken?
  • Wanneer zullen we de activiteiten evalueren en hoe gaan we dit rapporteren?

Dit alles wordt in de strategie vastgelegd. Door samen met jou de diepte van jouw business in te duiken, kunnen we een sterke strategie bepalen die ervoor zorgt dat de volgende stappen of eerste stappen in de online marketing succesvol verlopen. Onze experts helpen je jouw doelstellingen te behalen. Simpel, effectief en resultaat! Onze specialisten helpen graag! 

Sprite IT Web & Online Marketing, het marketingbureau voor het MKB

 

Krijn TaconiskadeAmsterdam1087 HW