showcase binnenlandse zaken

Extensief online onderzoek voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorzitter van de werkgroep “Communicatie Energiebesparen Woonconsument”. Deze werkgroep maakt plannen voor een betere samenwerking tussen de partners uit het SER energieakkoord. In het energieakkoord is opgenomen dat maatschappelijke organisaties, marktpartijen en de overheid een voorlichtingsprogramma moeten opzetten. Het ministerie vraagt onze hulp bij het maken van een analyse van de informatie die woonconsumenten online vinden in de zoektocht naar antwoorden op de vraag: “Wat komen woonconsumenten online tegen als zij gaan zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen in hun woning?”

De opdracht van het Ministerie

 • Op welke manier kunnen we een dergelijke analyse het beste uitvoeren? Het is van belang dat de analyse inzicht biedt in wat woonconsumenten tegen komen als zij met een bij hen horende aanleiding informatie, producten en diensten gaan zoeken op internet.
 • Betrek de meest interessante woonconsument-segmenten (en daarbijbehorende gebruikersprofielen) in de analyse als één van de uitgangspunten.
 • Doe aanbevelingen ten behoeve van het verbeteren van het online aanbod. Centrale vraag hierbij is of het meerwaarde biedt om een bestaande veel gebruikte omgeving op te waarderen tot een platform, een nieuw platform te ontwikkelen dat het bestaande online aanbod beter ontsluit en/of de prestaties van de huidige online aanbieders (met name de SER partners) sterk te verbeteren.
 • Vertaal dit allemaal in een volledig geschreven advies en presenteer de bevindingen in de aankomende werkbijeenkomst van de werkgroep.

De uitdagingen

De eerste uitdaging: Tijd tussen het 1e contact tussen met het Ministerie en tot presentatie van de uitkomst van het onderzoek: 2 weken.

De tweede uitdaging: De werkgroep heeft nog niet nagedacht over doelgroep segmentatie, geen analysemodellen of analysevariabelen vastgelegd.

Het Resultaat

2 weken voor een dergelijke project zijn er ongeveer 4 te weinig, maar goed teamwork doet wonderen. Exact 2 weken na het eerste contact met het Ministerie presenteerde wij onze onderzoeksresultaten. Een samenvatting van de behaalde resultaten:

 • We hebben de verschillende analysevormen voor de werkgroep weergegeven, deze teruggebracht tot 3 valide modellen en uiteindelijk advies uitgebracht over het meest geschikte model voor de werkgroep.
 • Wij hebben voor de werkgroep de analysevariabelen gedefinieerd en hen zo een kant-en-klaar pakket aan meetbare variabelen aangeleverd waarmee zij zelf naar wens ieder gebruikersprofiel kunnen samenstellen.
 • Op basis van de gevalideerde analysemodellen hebben wij een voorlopige analyse gedaan van de informatie die beschikbaar is voor de doelgroep.
 • De gevonden informatie is getoetst aan de relevantie voor de doelgroep en op basis hiervan hebben wij een waardeoordeel gegeven aan alle beschikbare informatie.
 • Hieropvolgend zijn adviezen geformuleerd waarmee de doelgroep handvatten kreeg om de informatievoorziening helemaal aan te laten sluiten op de doelgroepen.
 • Doordat de kwaliteit van de informatie is beoordeeld waren zij in staat om voor de werkgroep direct inzichtelijk te maken welke platformen, organisaties en/of bedrijven nu de boventoon voeren in de informatievoorziening.
 • Op basis hiervan is een advies uitgebracht over inrichting van de platformen.
 • De speerpunten zijn gepresenteerd aan 30 stakeholders binnen de nationale energiesector waarbij het volledig onderzoeksrapport direct is overhandigd.

Reactie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Bedankt voor jullie heldere presentatie en de grote hoeveelheid werk dat jullie in korte tijd verzet hebben. Ik ben het rapport aan het lezen en het is zeer goed doordacht.”

Krijn TaconiskadeAmsterdam1087 HW