Wat je allemaal in zes maanden kan bereiken

19 oktober 2017

Bij het opstellen van een marketingplan of strategie wordt er altijd gekeken naar een stip op de horizon. De stip is het punt waar we naartoe gaan werken. Welke KPI’s stellen we voor over ‘x’ maanden en wat willen we nog meer bereikt hebben?

Zo hebben we dit ook gedaan voor Lamping*. Dit is een consultancy bureau voor de medische branche. Zij zijn gespecialiseerd in het schrijven van aanmeldingen voor Europese fondsen en subsidies voor onderzoekers. Ook verzorgen zij trainingen voor onderzoekers die zelf de aanmelding wil schrijven. Zij kwamen bij ons met de vraag om hun werk en marketingactiviteiten:

  • effectiever,
  • efficiënter,
  • beter meetbaar,
  • en het belangrijkste: meer winstgevend te maken.

Met daarbij ook de belangrijke wens dat ze dit op den duur zelf konden uitvoeren. Dit resulteerde in een traject van zes maanden waarbij wij nieuwe online marketing tools introduceerde en samen met Lamping hun huidige tools optimaliseerde.

De nieuwe tool die we voor de Lamping hebben opgezet is de inzet van marketing automation via SharpSpring. Zelf waren ze al actief met SEA en SEO, echter dit was bij de start erg ondermaats en werd nog niet tot het volste potentieel gebruikt. Ook dit hebben we samen met ze aangepakt.

Klantinzicht

Inzicht verkrijgen in je doelgroep is enorm belangrijk bij het succesvol inzetten van online marketing. Onder andere door uitleg van Analytics, data opslag van SharpSpring en training op analyse, is het voor Lamping nu mogelijk zelf te analyseren wie er op de website komt en hoe deze het beste gesegmenteerd kan worden.

Het succes van online marketing valt of staat met de kennis die je hebt van de doelgroepen en de klanten. Om Lamping hier goed inzicht in te geven hebben we ze training en uitleg gegeven over Google Analytics en data vanuit SharpSpring. Vervolgens hebben we ze geleerd hoe ze deze data kunnen analyseren om zo tot nieuwe inzichten en segmentatie te komen.

Dit hebben we verder ondersteund door een klantonderzoek uit te voeren en op basis hiervan Buyer Persona’s en Customer Journeys uit te werken. Aan de hand hiervan hebben we Lamping kunnen leren hoe ze in het vervolg zelf de persona’s en journeys kunnen uitwerken.

Met deze informatie hebben we Lamping geleerd een buyer persona te maken en bijbehorende customer journey. Dit uitte zich in een klantonderzoek vanuit ons, een voorbeeld buyer persona en customer journey in onze templates. Waarna aan de hand van deze duidelijke praktijkvoorbeelden voor ze inzichtelijk is geworden hoe dit werkt.

Opzet marketing automation en training

Door de Lamping te betrekken bij de inrichting van SharpSpring en het geven van een training over de mogelijkheden van SharpSpring, zijn zij nu in staat zelf workflows in te richten en met lead generatie aan de slag te gaan. Ze begrijpen en kunnen nu de principes van lead capture, nurturing en scoring toepassen en middels formulieren, calls-to-action en geautomatiseerde taken toepassen.

SharpSpring is een uitgebreide tool en voor een niet-geoefende gebruiker kan het daarom nogal overweldigend zijn. Om dit voor te zijn hebben wij de initiële inrichting van Sharpspring uitgevoerd. Daarna hebben we door middel van training en continue support Lamping in staat gesteld om er zelf mee aan de slag te kunnen. Zij kunnen nu zelf Lead Scoring en Nurturing toepassen en middels formulieren, calls-to-action en geautomatiseerde taken toepassen.

Overige tools

Over SEA en SEO was al kennis in huis, echter was dit nog niet voldoende voor de volgende stap die zij in online marketing wilde zetten. Door het uitvoeren van een analyse van onze kant met uitgebreide uitleg, is inzichtelijk geworden welke elementen belangrijk zijn om mee te nemen in het vullen van een website en de SEO strategie. Herinrichting van het SEA account en consultancy vanuit ons op optimalisatie, heeft gezorgd dat Lamping verbeterde inzicht heeft in de mogelijkheden en optimalisaties van AdWords.

Afronding

Na de zes maanden is een tussen evaluatie van de behaalde resultaten geweest. De doelen die gesteld waren, waren gesteld voor 12 maanden. In principe waren er nog 4 maanden te gaan tot de eind periode voor het behalen van deze gestelde KPI’s. Echter de gestelde doelen waren na de zes maanden al bijna allemaal hun target voorbij. Mooi resultaat dus! Hieronder drie van de gestelde doelen.

  • Verhoging bezoekers met 30%; op 360% verhoging na 8 maanden
  • Verhoging nieuwe bezoekers met 10%; na 8 maanden 9% behaald
  • Binnenhalen MQL leads: +100% meer leads dan gestelde originele target

Tevens hebben we Lamping een document met handvatten, tips en nieuwe kansen meegegeven waar ze weer de komende zes maanden mee voorruit kunnen. Zo kunnen beide partijen er zeker van zijn dat de marketing efforts succesvol worden voorgezet.

* Om concurrentie redenen is dit een gefingeerde naam.

 

Krijn TaconiskadeAmsterdam1087 HW